Wiediana

Selskabets medlemsblad, Wiediana.

Bladet har været udgivet siden 1998 og udsendes ca. to til fire gange årligt til alle medlemmer. Indholdet på Wiediana Online er ikke nødvendigvis identisk med indholdet i papirudgaven.

Bemærk: Ikke alle tidligere nummer er online.

Wiediana