Historie

En dag i 1937 læste forfatteren Carl Erik Soya, at Alice Wied og hendes tre børn sad økonomisk hårdt i det. Han fik straks ideen til at starte Gustav Wied Selskabet for på den måde at slå to fluer med ét smæk: Skaffe Alice nogle penge og få danskerne til igen at læse Wied.

Den 19. februar 1938 var Selskabet en realitet, og den 6. marts, på Gustavs 80 års fødselsdag, skulle det markeres ved en procession fra Roskilde Banegård til Hotel Prindsen, hvor en stor middag skulle indtages. Mens Soya og Co. sad og mæskede sig, stod Tom Kristensen og en del af hans støtter på Graabrødre Kirkegaard, hvor de mindedes satyren. De havde som en provokation til Soya stiftet foreningen Gustav Wieds Minde, og rivaliseringen mellem de to Wied-foreninger blev forårets store samtaleemne i den danske presse.

Gustav Wieds Minde holdt kun kort, mens Gustav Wied Selskabet lever i bedste velgående. Ganske vist var Selskabet ved at gå i opløsning i 70erne og 80erne, men den 11. november 1983 blev det gendannet, og i dag tæller det omkring 180 mænd i medlemsskaren. Kvinder kan ikke være medlem af Selskabet. Ikke fordi vi er chauvanister, men slet og ret fordi vi henholder os til en udtalelse, som Alice Wied kom med, da hun af Soya blev spurgt om sagen: »Nej, der skal ikke kvinder med, det ville Gustav ikke have brudt sig om.«

Selskabets medlemmer mødes officielt to gange om året. Den 6. marts på satyrens fødselsdag, hvor der startes med kransenedlæggelse på Graabrødre Kirkegaard, fortsættes til Gustav Wieds Vinstue i Hersegade og så videre til middag på en af Roskildes restauranter, typisk Hotel Prindsen i Algade, der angiveligt er lig med Hotel Stadt Gammelkøbing i Livsens Ondskab. Efterårets arrangement er den 11. november, hvor vi markerer Selskabets gendannelse.

Selskabet har fortsat til formål at udbrede kendskabet til Gustav Wieds person og forfatterskab. Det sker gennem medlemsbladet Wiediana, hjemmesiden www.gustavwiedselskabet.dk og ved at udsende nye bøger om satyren. Til dato er der udkommet 16 udgivelser i rækken af værker fra Gustav Wied Selskabet.

En anden væsentlig del af Selskabets arbejde er at udbrede kendskabet til Kastellet og Mindelunden. Jørgen Heerfordt ejede Kastellet frem til 1984, og i de 65 år, han havde siddet på den wiedske borg, havde han passet godt på det. Bortset fra nogle mindre ændringer på førstesalen og udvidelsen med det karakteristiske karnaptårn i sydgavlen, stod huset intakt fra Gustavs dage.

Jørgen Herfordt ønskede at udstykke den store grund i mindre parceller, men via en ihærdig indsats med Gustav Wied Selskabet i spidsen blev Kastellet med »Enkesædet« (et lille bindingsværkshus i baghaven), Kavalérfløjen, haven og Mindelunden fredet den 14. juli 1986. I 1987 blev Kastellet solgt til Roskilde Handelskompagni, der med hjælp fra Fredningsstyrelsen gennemførte en gennemgribende renovering af husets indre, der mange steder var temmelig forfaldent. Et stort minus ved renoveringen var, at træpanelerne i den smukke spisestue – dér hvor det wiedske juletræ plejede at stå – røg med i købet.

I 1992 gik Kastellet på tvangsauktion og blev købt af Quark Media House Denmark A/S – et datterselskab af det amerikanske Quark. Firmaet producerer blandt andet det redigeringsprogrammet QuarkXPress, som er meget brugt i den grafiske branche og på en lang række avis- og bladredaktioner. Wied Jul. En biografi om Gustav Wied samt Wiediana er i øvrigt produceret ved hjælp af QuarkXPress.

Det påhviler den til hver tid siddende ejer af Kastellet at sikre, at der mindst er én tilgængelig vej til Mindelunden, mens Gustav Wied Selskabet står for vedligeholdelsen.

På et byrådsmøde onsdag den 21. august 2002 besluttede Roskilde Byråd, at den parkeringsplads, der ligger over for Kastellet ved Byvolden, skal hedde Gustav Wieds Plads. Et passende navn, da parkeringspladsen er anlagt i Gustavs gamle have.