Gustav Wied Selskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Valgene finder sted på generalforsamlingen den 6. marts, dog således at der hvert år afgår skiftevis to og tre medlemmer.

Formand & Wiedianaredaktør

Anders Boelskifte
Kastellet, Byvolden 25,4000 Roskilde
Tlf.: 23 61 22 75
e-mail

Næstformand

Jørgen Baadsgaard
Mathiesensvej 16, 4200 Korsør
Tlf.: 58 35 02 07 / 24 21 03 91
e-mail

Kasserer

Hans Hostrup
Kagerup Park 1, 3200 Helsinge
Tlf. 33 86 10 42
e-mail

Sekretær

Tommy Kjeldahl Jensen
Skovstedvej 14, Gl. Rye. 8680 Ry
Tlf. 87 98 50 22 / 30 31 74 73
e-mail

Tidsskriftredaktør

Niels Bloch Køser
Knuthenborgvej 51, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 42 81 / 22 28 86 49
e-mail

Selskabets konto: Nordea Bank. Reg. nr. 2275, konto nr. 2551745557