Litteratur

Sven Houmøller: Gustav Wied. En Bibliografi, 1948.

Andreas Friberg: Gustav Wied-Puslerier, 1944.

Johs. Brøndum-Nielsen: Gustav Wied. Breve, 1948.

Axel Nielsen: Parentesen der voksede, 1948.

Ebbe Neergaard: Dommen og Drømmen, 1951.

Eddie Salicath: Et Par Handsker, 1951.

Holger Rørdam: Satyr uden maske, 1953.

Knut Ahnlund: Diktarliv i Norden, Brombergs, Sverige, 1981, s. 224-47.

Knut Ahnlund: “Gustav Wied, förargelsens tecken”, Svensk litteraturtidsskrift XLV:4, 1982.

Soya stiftede Gustav Wied Selskabet 19. februar 1938, især for at støtte Wieds enke; genoplivet i Roskilde, med Soyas velsignelse, 11. nov. 1983.

Det fornyede selskab har udgivet:

Gustav Wied billeder, 1983.

Gustav Wied i spejlet, 1986.

Gustav Wied og hans eftertid, 1988.

Michael Eigtved: Mellem komik og livslede.

Gustav Wied som fotograf og iscenesætter, 1993.

Gustav Wied og Kastellets Mindelund, 1995.

Michael Eigtved: “Dansemus og digtermasker (…)”. Spring, nr. 10, 1996.

F.J. Billeskov Jansen: Gustav Wied. Den mangfoldige digter, 1997.

Niels Bruhn Meredin og Jan Nøhr Christensen: Romanforfatteren Gustav Wied.
En analyse med afsæt i Michail Bachtin,
2000.

Bo Nygaard Larsen: “Wied Jul”, 2002

Herudover kan der henvises til gængse håndbøger og litteraturhistorier og Aage Jørgensen, Dansk litteraturhistorisk bibliografi.