Tidslinie

Tidslinie

1822
16. august: Carl August Wied bliver født

1831
18. juli: Catharina Caroline Boesen bliver født

1853
16. april: Carl August Wied og Catharina (Trine; Catha) Boesen bliver gift.
Senere samme år køber Carl August Holmegaard

1854
26. februar: Carl Boesen Wied bliver født

1855
14. februar: John Valdemar Wied bliver født

1856
6 – 10. januar: Axel Georg Wied bliver født og dør

1857
10. marts: Olga Christine Frederikke Wied bliver født. Dør 1. maj 1859

1858
6. marts: Gustav Johannes Wied bliver født
18. juli: Gustav Wied bliver døbt i Branderslev Kirke

1859
31. august: Otto Vesty Wied bliver født

1860
4. oktober: Poul Einar Wied bliver født
20. april: Alexandra Dagmar Wied bliver født

1866
18. maj: Jens Frederik Wied bliver født

1867
8. august: Svend Wied bliver født

1869
6. juli: Alice Tutein bliver født

1873
20. april: Gustav bliver konfirmeret i Nakskov Kirke. Derefter kommer han i lære som boghandlermedhjælper hos bog- og papirhandler Thierry i Nakskov

1875-1879
Gustav kommer i lære hos Fr. Wøldikes boghandel i Skindergade i København. Flytter ind hos tante Marie, hvor også John og Carl bor

1878
30. april: Carl August giver Gustav 50 kroner om måneden så han kan læse til studentereksamen

1879
6. juli: Består første del af studentereksamen

1880
Gustav dumper til eksamens anden del

1881
Arbejder på sagførerkontor

1882
Dumper anden gang til anden del

1883
31. maj-november 1884: Huslærer på godset Overgaard
6. oktober: På session og bliver erklæret for uegnet til »al krigstjeneste«

1884
Dumper tredje gang til anden del
Carl August og Catha flytter til Falkonér Alle 35 i København
10. juli: Gustav bliver student

1886
Tager filosofikum og bliver cand.phil.

Herefter timelærer på Sundby Realskole på Amager

1887
15. marts: udkommer Nogle Aforismer i Anledning af Interpellationen i Storehed-inge og dens følger
21. december: Oplæser Strindbergs Faderen i Studenterhuset

1888-1889
Tre digte bliver trykt i det nye tidsskrift Ny Jord, blandt andet digtet til Nathalia Larsen, Jeg tror kun paa een Gud

1889
9. marts: Optræder i Strindbergs Kreditorer på Forsøgsteatret i København
8. maj: Gustavs ungdomsven, Tage Algreen-Ussing dør
31. maj: Gustav udsender En Hjemkomst. Sørgespil i fire Akter

1890
3. februar: Gustav debuterer i Køben-havn
14. september: Silhuetter udkommer

1891
27. december: Novellen De unge og de gamle bliver trykt i København

1892
6. februar: En Bryllupsnat. Skuespil i en Akt udkommer og bliver opført på Stu-dentersamfundets Fri Theater. Protester afbryder skuepillet
26. april: Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret idømmer Gustav en bøde på 100 kroner eller simpelt fængsel i 14 dage
Kortvarig forlovelse med Anna Halberg
19. oktober: Højesteret idømmer Gustav 14 dages fængsel
Gustav bliver uofficielt forlovet med Alice Tutein

1893
10. januar: Gustav og Alice bliver officielt forlovet, men lever hver for sig
27. marts: Barnlige Sjæle udkommer

1894
26. marts: Menneskenes Børn I udkommer
29. maj: Gustav indrykker annonce om fiktivt ægteskab med Alice
31. august: Johan Sofus Herman Wied bliver født i Købelev Sogn på Lolland
1. oktober: Familien Wied flytter ind i det lejede hus Rolykke i Sæby
19. november: Menneskenes Børn II udkommer

1895
Gustav tager på sin store middelhavsrejse med det gode skib Baron Stjernblad
Ungdomshistorier. En Fortælling udkommer

1896
Erotik. Satyrspil i tre Akter udkommer. Får premiere 7. april på Dagmarteatret
Ingermarie Wied bliver født
Gustav og Alice bliver gift på Rolykke og Ingermarie døbt
Lystige Historier udkommer

1897
Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde udkommer
Bedstemoders Manuskript. Spredte Billeder fra Aarhundredets Midte udkommer
En søn bliver født og dør
Familien bor i et lejet hus ved godset Sparresholm ved Næstved
Familien flytter til Sct. Olsgade i Roskilde
H. C. Andersen. Stemninger og Eventyr udkommer

1898
Slægten udkommer
Første Violin. Komedie i fire Akter udkommer og har premiere på Folketeatret

1899
Gustav går i gang med at bygge hus
En Mindefest. Et Satyrspil har premiere på Dagmarteatret
Gustav var indlagt på Sct. Josephs Hospital
Bønder har premiere på Dagmarteatret
Livsens Ondskab. Billeder fra Gammelkøbing udkommer

1900
Jakob Peter Wied bliver født
Den fem mand store familie flytter ind i det nye hus
Gustavs oversættelse af Bogen om Snobberne udkommer
Det svage Køn. Fire Satyrspil udkommer og er genstand for en heftig debat stærkt anført af biskop Leunbach

1901
Thummelumsen. Komedie i fem Billeder udkommer og har premiere på Folketeatret
Skærmydsler har premiere på Det kongelige Teater
Gustav rejser på kurbadsrejse til Karlsbad sammen med William Bloch
Fru Mimi eller Hæven har premiere på Dagmarteatret
To Kroner og Halvtreds og andre Skærmydsler udkommer
Atalanta eller naar Piger har Penge har premiere på Dagmarteatret og udkommer dagen efter

1902
Gustav og John er på rejse til blandt andet Paris, Dax, Pau, Lourdes, Marseille, Monte Carlo, Comosøen, Luganosøen og Lugano
Gustav og Alice rejser til Berlin, Dresden og Karlsbad
Den gamle Pavillon. Skuespil i fire Akter udkommer og har premiere på Det kongelige Teater
Kisse Ballings Folovelse. Lystspil i 4 Akter har premiere på Folketeatret
Knagsted. Billeder fra Ind- og Udland udkommer

1903
Premiere på Kærlighed. To Akter og en Epilog på Dagmarteatret
Catha og August fejrer guldbryllup
Et Opgør. En lille Komedie i en Akt har premiere på Det kongelige Tea-ter

1904
Hendes gamle Naade. Skuespil i fem Akter udkommer og har premiere på Folketeatret

1905
Byens Stolthed. Komedie i fem Akter udkommer og har premiere på Folketeatret
Dansemus. Et Satyrspil udkommer
Faareper. Et Liv udkommer

1906
Tre uger i England, blandt andet med ophold i London og besøg hos søster Alexandra

1907
Ranke Viljer. Satyrspil i fire Akter udkommer og har premiere på Dagmarteatret den 12. februar
I hæfteform udkommer Fra Land og By. Samlede Fortællinger i Folkeudgave til 25 øre pr. hæfte

1908
Gustav fylder 50, og inviterer til fest på Skydebanen i København
Fædrede æde Druer- udkommer

1909
Gustav rejser til Norge
Kærlighed. Fire Idyller udkommer
Circus Mundi udkommer
Ærtehalm. Komedie i tre Akter udkommer og har premiere den 12. december på Dagmarteatret

1910
Menneskenes Børn bliver førsteopført på Dagmarteatret
Catha Wied dør
Gustav er i Norge

1911
Tre Satyrspil. En liden Nytaarsgave udkommer
Gustav er med til premieren på Vidunderbarnet. Skuespil i fire Akter i Oslo
Gustav er i Dresden og er indlagt på Weisser Hirsch Klinik
Hele familien Wied er i Folketeatret til den danske premiere på 2 5 2 = 5

1912
Dansemus har endelig premiere. Det sker på Kleines Teater i Berlin. Gustav og Alice er med
Vidunderbarnet. Skuespil i fire Akter udkommer i bogform
Gustav er i Norge
Slægten har filmpremiere

1913
Gustav laver en økonomisk aftale med Gyldendal, der til gen-gæld overtager hans gæld på 30.000 kroner
Pastor Sørensen & Co. En Rede-gørelse udkommer
Gustav indtaler på grammofon indledningskapitlet fra Pastor Sørensen & Co. Det sker som et led i det storstilede og supermoderne indtalingsprojekt, som journalisten Anker Kirkeby havde indledt i januar samme år. Projektet får et par opmuntrende ord med på vejen af selveste Thomas A. Edison. Gustavs stemmer fra dengang kan i dag høres her

1914
Gustav holder stor fødselsdag på Drachmann-kroen på Frederiksberg
Digt og Virkelighed. Livserin-dringer begynder at blive trykt i Ber-lingske Tidende frem til den 25. oktober samme år
Imellem Slagene udkommer
Gustav er indlagt på Carl Lorentzens klinik og fejrer dér sit 25-års jubilæum som forfatter
Muntre Fortællinger udkommer
Carl Wied dør
August Wied dør
Kærlighedens Kispus. Satyrspil i fem Akter har premiere på Folketeatret
Gustav indtager en dosis cyankalium og dør, 56 år gammel

1915
Sarkofagen ved Gustavs gravsted bliver afsløret
Alice Wied sælger Kastellet og flytter til Graabrødrestræde i Roskilde

1938
Gustav Wied Selskabet bliver dannet med forfatteren Soya som formand

1958
Alice Wied dør i Hørsholm og bliver begravet ved sin Gustav

1986
Kastellet og Mindelunden bliver fredet

2008
150-året for Gustavs fødsel