Velkommen til Gustav Wied Selskabet online

Gustav Wied Selskabet har til formål at udbringe kendskabet til Gustav Wied og hans forfatterskab.

I Gustav Wied Selskabet støtter vi enhver søgningen i viden om Wied, det, vi kalder for wiedenskaben – så hold dig endelig ikke tilbage. Har du spørgsmål til hans liv, levned eller forfatterskab er man hjertelig velkommen til at kontakte os. Har du brug for oplysninger om Gustav Wied, hans forfatterskab eller den tid, Gustav Wied levede i. Det kan være af ren nysgerrighed eller fordi du er ved at lave en opgave, hvor du har brug for ny inspiration eller andre måder at se satyren på.

Det samme gælder, hvis man gerne vil blive medlem af Selskabet.

Gustav Wieds Pen og Papir

Præsentation

Originale bidrag

”Der skal skarp Lud til skurvede Hoveder!”
Gustav Wied var en flittig forfatter, og mange af hans værker er blevet folkeeje.

Han har blandt andet skrevet digte, skuespil og de såkaldte satyrspil. Det er skuespil med grundig beskrivelse af interiør, stemninger og af de agerende personers tanker.

Satyrspillene er Gustav Wieds helt originale bidrag til fornyelse og udvikling af den danske litteratur.

Kernen i forfatterskabet

Over for eftertiden står Gustav Wied som et menneske, der vil chokere, en malcontent, enten moralsk oprørt, eller fordi han under ingen omstændigheder vil regnes blandt et borgerligt flertal. Ikke en kværulant, men en forarget, som vil fremme godhed blandt mennesker.

Da han fandt sin vej i digtningen, var hans stil den geniale anskuelighed. Kernen i forfatterskabet er anekdoten, den episke episode eller dramatiske situation, altid lysende klar for vore sanser.

Mor Karens Netbutik

Der er mange måder at være i selskab med Gustav Wied på. Den bedste er naturligvis ved at læse ham, men med til en god bog kan høre lyden af en velskænket øl eller lysholmer.

Gustav Wied Selskabet har en række varer på lager, som alle er med til at huske os på satyren.

Læs mere her

”Mødes kl.16.00 på Hestetorvet og vandring til mesterens grav; her vil traditionerne blive holdt i hævd!
Gustav Wieds Vinstue – og til generalforsamling på Håndværkeren!”

Der indkaldes til Generalforsamling
fredag den 6.marts 2020 – kl.18.00

på Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, Roskilde med følgende

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Formandensberetning, der forudsættes at være fyldestgørende og underholdende.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelse. På valg er formand Anders Boelskifte (modtager genvalg), næstformand Jørgen Baadsgaard (modtager ikke genvalg) sekretær Tommy Kjeldahl (modtager genvalg) Nyvalg til bestyrelsen: bestyrelsen foreslår Frederik Wie Johansen
5. Valg af revisor og suppleant for denne.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent,- der også omfatter bidrag til publikationsfonden.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Kl. 18.30 Forventet vanlig overraskelse! Kl. 19.30 påbegyndes middagen
Efter ankomst til Restaurant Håndværkeren serveres
1 øl pr. mand. Den kan nydes samtidig med overraskelsen.
Middagen indledes med de traditionelle skåler i
3 stive lysholmere: For kongen, for kvinden og for friheden.

Menuen er: Braiseret oksebryst serveret med spinat/svampe, skysauce & ristede kartofler
Dessert

Prisen for hele herligheden:
Trods almindelige prisstigninger kun 425 kr. pr. person.
Bindende tilmelding til kasserer Hans Hostrup på telefon 33861042 eller mail: senest d. 29. februar 2020.
Med hjertelig gustaviansk hilsen
BESTYRELSEN