Wiediana online, den elektroniske udgave af Selskabets medlemsblad, Wiediana.

Bladet udsendes ca. to til fire gange årligt til alle medlemmer. Indholdet på Wiediana Online er ikke nødvendigvis identisk med indholdet i papirudgaven. Tidligere versioner af bladet er papir udgivelserne som er blevet skannet. Bemærk: Ikke alle tidligere nummer er skannet og kommet online endnu.

Bladet har været udgivet siden 1998.