Nye wiedenskabsmænd

Gustav Wied Selskabet søger vedvarende nye wiedenskabsmænd.

Hvis du har interesse for Gustav Wied og hans forfatterskab, er du velkommen til at ansøge bestyrelsen om at blive optaget som medlem. I ansøgningen skal du fortælle, hvorfor du er fascineret af Gustav Wied og hans værker. Ansøgningen sendes til et bestyrelsesmedlem.

Formand & Wiedianaredaktør

Anders Boelskifte
Kastellet, Byvolden 25,4000 Roskilde
Tlf.: 23 61 22 75
e-mail

Kasserer

Hans Hostrup
Kagerup Park 1, 3200 Helsinge
Tlf. 33 86 10 42
e-mail
Selskabets konto: Nordea Bank.
reg. nr. 2275, konto nr. 2551745557

Tidsskriftredaktør

Niels Bloch Køser
Knuthenborgvej 51, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 42 81 / 22 28 86 49
e-mail

Næstformand

Jørgen Baadsgaard
Mathiesensvej 16, 4200 Korsør
Tlf.: 58 35 02 07 / 24 21 03 91
e-mail

Sekretær

Tommy Kjeldahl Jensen
Skovstedvej 14, Gl. Rye. 8680 Ry
Tlf. 87 98 50 22 / 30 31 74 73
e-mail

Webmaster

Søren Bie Lillethorup
Arendalsgade 4, 2100 København Ø
Tlf. 53 64 14 31
Webe-mail