Overgaard ved Mariager Fjord 1883-1884

Det kørte ikke for Gustav Wied. Han var 25 år, havde ingen uddannelse andet end den fra boghandlen og følte i det hele taget, at han var én stor fiasko.

Han trængte til luftforandring og søgte derfor den ledige stilling på godset Overgaard ved Mariager Fjord.

Han fik stillingen og den 1. maj 1883 rykkede han ind i et trangt og fugtigt kælderrum på det ellers store gods, hvor han skulle undervise godsejerparrets, von Arenstorffs søn, samt mejeriforpagterens to børn.

1908 Overgaard, herresæde ved Mariager Fjord, hvor Gustav var huslære.

Gustav Wied. o. 1883, da han var huslære på Overgaard.
Foto F. Risse, København.

Lønnen var 25 kroner om måneden plus kost, logi og vask. Ud over at undervise katalogiserede Gustav Wied stedets omfangsrige bibliotek, ligesom han ofte underholdte fruen.

På Overgaard fik Gustav Wied et indblik i tidens adel og finere borgerskab, og det var her, at han fandt ud af, at dobbeltmoralen var større i netop disse samfundslag.

Det inspirerede ham senere til at skrive om Overgaard. Først med novellen „En Mindefest”, der blev trykt den 1. april 1895 i tidsskriftet Tilskueren, og senere i hans første store roman, „Slægten”, fra 1898.